Ana Sayfa KEŞFET Celsus Kütüphanesi

Celsus Kütüphanesi

133
0

Celsus Kütüphanesi, Efes’teki en görkemli yapılardan biridir. Aynı zamanda antik dünyanın en önemli kütüphanelerinden biri olarak kabul edilir.

MS 114 yılında Tiberius Julius Aquila’nın (Konsül MS 110) emriyle inşa edilmiştir. 92’de konsül, 105 ve 107’de Küçük Asya valisi olan babası Gaius Julius Celsus Polemaeanus’u onurlandırmak için yaptırılmıştır.

Öncelikle buradan Efes Antik Kenti Nerede? Efes Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar? yazıma ulaşabilirsin. Antik kentin genel bilgilerine ulaşarak daha fazla fikir edinebilirsin.

Celsus Kütüphanesi Hakkında

Celsus Harabeleri Efes, Türkiye’de bulunmaktadır. Bunlar, Roma İmparatorluğu döneminde bu antik kentin öneminin bir kanıtıdır.

Celsus Kütüphanesi, bir zamanlar 12.000’den fazla parşömeni barındıran ve dünyanın en etkileyici yapılarından biri olan olağanüstü bir yapıdır. MS 114 yılında inşa edilmiş ve adını şehrin eski valisi Tiberius Julius Celsus Polemaeanus’tan almıştır.

Celsus Kütüphanesi

Bu kütüphane, zamanında popüler bir turizm merkeziydi ve birçok ziyaretçiyi Efes’e çekiyordu. Günümüzde hem tarihi hem de mimari özellikleri ile hayranlık uyandıran bir yapı olmaya devam etmektedir.

Bu ciltteki makaleler uluslararası bir uzmanlar grubu tarafından yazılmış ve Giriş ve Sonsöz bölümleriyle kitaplaştırılmıştır. Cilt, İkinci Sofist, Celsus’un Hıristiyan felsefesi ve Origen ile ilgilenenler için yararlı bir bilgi kaynağı olarak hizmet ediyor. Ayrıca, bu ünlü Hıristiyan yazarın yazıları, özellikle de ‘İkinci Konuşma’ (Celsus 5.57-78) hakkında yeni bir bakış açısı sunuyor. Bu, Celsus’a mükemmel bir genel giriş olmasının yanı sıra, bu alanda deneyimli akademisyenler için değerli bir kaynaktır.

Celsus Kütüphanesi Cephesi

Celsus Kütüphanesi’nin cephesi, Roma etkisindeki mimarinin en güzel örneklerinden biridir. MS 114 yılında Tiberius Julius Aquila tarafından yaptırılmış ve MS 117 civarında tamamlanmıştır.

Bu zarif cephe, dört erdemi temsil eden kadın heykelleri için nişler içerir: Sophia (bilgelik), Episteme (bilgi), Ennoia (zeka) ve Arete (mükemmellik). Bu heykel kaidelerinin üzerindeki yazıt, yapının MS 92’de konsül ve 115’te Asya valisi olan Celsus Polemaeanus’a adandığını anlatır.

Celsus, şehirde büyük saygı gören, oldukça başarılı bir politikacıydı. Aynı zamanda tanınmış bir iş adamıydı ve büyük bir servete sahipti. Bu nedenle, öldüğünde oğlunun onuruna bir kütüphane yaptırmış olması şaşırtıcı değildir.

Celsus Kütüphanesi İç Duvarları

Kütüphanenin iç duvarları taş, tuğla ve kireç esaslı harç kullanılarak örülmüştür. Ağır yükleri taşımak ve kitapları nemden korumak için yapılmışlardır.

Kütüphaneye ana giriş, ana okuma odasına çıkan dokuz geniş mermer basamaklı 21 metre genişliğindeki mermer bir avludan geçmektedir. Merdiven, çift katlı çift sütun katmanıyla desteklenen kavisli ve üçgen alınlıklarla süslenmiştir.

Celsus Kütüphanesi

Alınlıkların bir tarafı, Celsus’un niteliklerini temsil eden heykellerin bulunduğu dört nişle süslenmişti: bilgelik (SOPHIA); bilgi (EPISTEME); zeka (ENNOIA) ve erdem/yiğitlik (ARETE). Diğer taraflar da içinde saklanan 12.000 parşömen için dolapları tutan nişlerle girintiliydi.

Yapı, Roma konsülü Julius Aquila tarafından Asya senatörü ve prokonsülü olan babası Gaius Julius Celsus Polemaeanus’un anısına yaptırılmıştır. Binanın altına, mermer bir lahit içine gömüldü. Burası Efes şehir sınırları içinde bir adamın gömülmesi için alışılmadık bir yerdi.

Yazıtlar

Celsus Kütüphanesi’ndeki yazıtlar, o dönemde Romalıların kültürü ve yaşam tarzı hakkında fikir vermesi açısından çok önemlidir. Ayrıca Roma egemenliğinin ilk yüzyıllarındaki yaşamın sosyal ve ekonomik yönlerine de ışık tutuyorlar.

Celsus Kütüphanesi

En önemli yazıtlardan biri, kütüphaneye çıkan geniş merdivenin önündeki atlı heykellerden birinin kaidesinde bulunan yazıttır. Bu heykel kaidesi, solda Tiberius Julius Celsus’un Yunanca ve sağda Latince tüm resmi unvanlarını listeleyen iki yazıt içermektedir.

Bu yazıtlar aynı zamanda Celsus’un Hristiyanlığa karşı tutumunu da ortaya koymaktadır. Akıl yerine körü körüne inancı savundukları için Hıristiyanlarla alay etti. MS 178’de Hıristiyanlığa karşı bir polemik olarak Gerçek Söylem’i yazdı ve kitabı, yaklaşık altmış yıl sonra Contra Celsum’da Origen tarafından büyük bir çürütmeye ilham verdi.